Vier jonge vrouwen brengen hun eigen verhaal, elk met een eigen stem. 

Een verhaal dat ze willen vertellen, maar ook zullen zingen. 

De zoektocht binnen het al dan niet moeder zijn, is wat hen bindt. 

Het houdt hen bezig maar inspireert ook om taboes te doorbreken,
troost te bieden en over herkenbaarheid te spreken. 

Of het allemaal moeders zijn? 

Neen, dat niet. 

Of het allemaal vlekkeloos liep? 

Neen, dat ook niet. 

Of het allemaal positieve verrassingen bracht? 

Neen, dat zeker niet. 

Maar of het getuigt van moed, liefde, authenticiteit en optimisme? 

Dat zeker wel. 

Heel oprecht laten zij beklijvend in hun leven en harten kijken. 

Dit zal u met de nodige humor, diepgang, luchtigheid 

en niet te vergeten, vierstemmige muzikaliteit verrassen.